Praktijk Hoogmoed
voor uw rijbewijskeuring
voor iedereen vanaf 75 jaar

Rijbewijskeuring

Om deel te kunnen nemen aan het gemotoriseerde verkeer in Nederland, moeten rijbewijshouders 'medisch geschikt' zijn. U moet voldoen aan een aantal eisen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Om dit te kunnen aantonen is in sommige gevallen een rijbewijskeuring noodzakelijk. Praktijk Hoogmoed zorgt voor een prettige keuring.

Wanneer keuren?

Bij het aanvragen of vernieuwen van het rijbewijs is het verplicht om een Eigen verklaring in te vullen. Op deze eigen verklaring staan vragen over de gezondheid. Als er geen vraag met 'ja' wordt beantwoord, is er geen keuring nodig. Dit is meestal het geval.

In de volgende gevallen is er wel een rijbewijskeuring nodig:

  • Bij 75-jarige leeftijd of ouder; vervolgens elke vijf jaar bij verlenging van het rijbewijs
  • Bij het beantwoorden van een vraag met 'ja' op de Eigen verklaring 
  • Bij een verandering in de gezondheidssituatie
  • Bij aanvraag (examen) en verlenging van rijbewijs C (E) (vrachtwagen) of D (E) (bus)
  • Bij aanvraag en verlenging van chauffeurspas taxi en Medibus

Meer informatie over u Eigen verklaring, vindt u op de website van het CBR.

Uw rijbewijskeuringsarts

De keuringen worden deskundig en zorgvuldig uitgevoerd door Praktijk Hoogmoed.

Vergoeding zorgverzekeraars

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de rijbewijskeuring. Hieronder een (niet uitputtend) overzicht:

  • Achmea (Zilveren Kruis): vergoedt alleen vanuit de aanvullende verzekering bij bepaalde collectiviteiten (waaronder KBO).
  • Unive: vergoedt de rijbewijskeuring in het aanvullende pakket "Vitaal".
  • VGS: vergoedt de rijbewijskeuring in het aanvullende pakket "Vitaal".
  • Salland: vergoedt vanaf het aanvullende pakket "Plus".

Vraag uw zorgverzekeraar of u ook recht heeft op een vergoeding. Wij zorgen voor een kwitantie met uw naam en geboortedatum. Hiermee kunt u bij uw zorgverzekeraar declareren.